Mellemøstens historie

Min interesse for Mellemøsten går tilbage til mine studier i kunsthistorie og arkitektur på Folkeuniversitet samt via de rejser, jeg har foretaget til området. Her på siden er mine opgaver, jeg har skrevet på historiestudiet på universitetet (BA i historie).

Åbent hav – åben handel
Hjemmeopgave om opblomstringen under fatimiderne i Egypten 969-1171 og den store handel der fandt sted på Middelhavet, bl.a. til og fra Alexandria og Cairo.

Al-Andalus 711-1030
Arbejdsbibliografi om arabernes erobring af Spanien 711.
Arbejdsbibliografien er optakt til 10 siders opgave, jeg senere skrev.

Hostage to History – Cypern 1960
britere – grækere – tyrkere – græskcyprioter – tyrkcyprioter – enosis – taxim – EOKA.
Zürich og London 1959, Republikken Cypern 1960.
Opgave skrevet på HF enkeltfag i historie i 1998.

Forhandlinger om et folk
Nationalisme og zionisme. Anderkendelse af arabisk uafhængighed. Palæstina 1914.
Opgave på HF enkeltfag i historie, december 1997.